Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مورتال شل

مورتال شل

تجربه بازی مورتال شل شبیه به اولین برخورد شما با دارک سولز است

بازی‌های زیادی با بازی دارک سولز (Dark Souls) مقایسه می‌شوند. وقتی به تجربه بازی مورتال شل (Mortal Shell) نیز بر می‌خوریم، از این قیاس گریزی نیست. توسعه دهنده این بازی، استودیو کلد سیمتری (Cold…