Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
مکسیس

مکسیس

اعترافات سنگین بازیکنان «سیمز» به کارهایی که در بازی انجام داده‌اند

اگر نگاهی به این تاپیک در سایت Reddit بیندازید، می‌بینید که در این تاپیک سوالی پرسیده شده با این مضمون که «بدترین کارهایی که تا حالا در دنیای «سیمز» (Sims) انجام داده‌اید، چه بوده‌اند؟». جواب‌هایی که…