Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ناصر ملک مطیعی

ناصر ملک مطیعی

به یاد ناصر ملک مطیعی؛ چه چیز یک بازیگر را از بدن او جدا می‌کند؟

آیا بازیگر در قبال فیلم‌هایی که بازی می‌کند مسئول است؟ در ابتدای ورود سینما طبیعتاً قسم بی‌واسطه‌تری از سینما تحت تجربه‌ی انسان درآمده بود. یعنی بشر مانند امروز، زندگی سینمایی‌ای را تجربه نمی‌کرد.…