Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نایت کینگ

نایت کینگ

آیا نایت کینگ مدافعان وینترفل را دور خواهد زد؟

شواهد زیادی وجود دارد که خبر از غیبت نایت کینگ در نبرد وینترفل و دور زدن مدافعان آن می‌دهد. در ادامه با ما در گیم‌نیوز همراه باشید تا دلایل آن بپردازیم. همه‌چیز برای نبرد بزرگ آماده است؛ سلاح‌های…