Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ندای وظیفه: جنگاوری بی نهایت

ندای وظیفه: جنگاوری بی نهایت

تماشا کنید: ۱۲ دقیقه از گیم‌پلی ندای وظیفه: جنگاوری بی‌نهایت

به تازگی اکتیویژن یک تریلر 12 دقیقه‌ای از گیم‌پلی ندای وظیفه: جنگاوری بی‌نهایت منتشر کرده که اتفاقات بعد از دموی نشان‌داده‌شده در E3 را نشان می‌دهد. تریلر با حمله‌ی مخفیانه به ناوگان UNSA شروع می‌شود…