Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نسخه پی سی Cold War

نسخه پی سی Cold War

راهنمای جامع بهترین تنظیمات برای نسخه پی سی بازی ندای وظیفه Black Ops Cold War

اکتیویژن و تری آرک با آخرین نسخه بازی ندای وظیفه Black Ops - Cold War دوباره بازگشته‌اند. اما این بار شما در Cold War به عنوان عوامل سیا (CIA) با نام Mason و Bell در زمان سفر می‌کنید. در دهه ۸۰ میلادی…