Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نسخه پی سی FIFA 21

نسخه پی سی FIFA 21

نسخه پی سی FIFA 21 ویژگی‌های نسخه کنسول‌های نسل جدید را دریافت نمی‌کند – برای پایین نگه داشتن…

نسخه پی سی FIFA 21 ویژگی‌های نسخه کنسول‌های نسل جدید را دریافت نمی‌کند تا سیستم مورد نیاز پایین نگه‌داشته شود. بخش ورزشی الکترونیک آرتز امروز ویژگی‌های جدیدی که نسخه نسل بعدی کنسول‌ها می‌آید را…