Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد بازی Children of Morta

نقد بازی Children of Morta

نقد و بررسی بازی Children of Morta – خانواده همه چیز است

صنعت بازیسازی در ایران سال‌هاست که آنطور باید خودی نشان نمی‌دهد و یکی از دلایل عدم موفقیت آن را می‌توان تزریق پول به پروژه‌های اشتباه دانست. یکی از اتفاقات مهم این روز‌های این صنعت در ایران که ما را…

بررسی ویدئویی بازی Children of Morta – فرزندان مورتا می‌درخشند

پس از مدت‌ها انتظار بالاخره بازی ایرانی «فرزندان مورتا» منتشر شد و نشان داد که استودیوهای ایرانین نیز با تغییر رویه‌ی خود در بازی‌سازی و کمی بلندپروازی می‌توانند آثاری درخشان تولید کنند که هر منتقد و…