Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد بازی Hades

نقد بازی Hades

نقد و بررسی بازی Hades – از جهنم هیچ راه فراری نیست

در میان بازی‌های عرضه شده در سال 2020 شاید نادیده شده‌ترین بازی هیدیس بود. با اینکه این بازی به شدت زیبا است اما چون توسط یک شرکت کوچک ساخته شده آنقدر مشهور نشد. حال با نقد و بررسی این بازی زیبا با ما…