Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم بنفشه آفریقایی

نقد فیلم بنفشه آفریقایی

نقد و بررسی فیلم بنفشه آفریقایی – عاشقانه‌ی متوسط بارانی

بنفشه آفریقایی، گیاه زیبا اما شکننده‌ای است. برای مراقبت از این گیاه باید موارد زیادی را رعایت کرد. زود به زود آب دادن مساوی است با قتل. بهتر آن‌که خاکش نرم باشد و هر ماه تقویت شود. سرما و گرمای زیاد…