Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم سینمایی

نقد فیلم سینمایی

نقد و بررسی فیلم Dunkirk – رهایی از جهنم

فیلم دانکرک رویکردی کاملا مدرن برای روایت جنگ اتخاذ می‌کند. در حالی که هیچ شخصیتِ محوری کلاسیکی در مسیر روایت فیلم قرار نمی‌گیرد، مخاطب به اندازه‌ی کافی با قصه همراه می‌شود. این اتفاق به واسطه‌ی هنر…