Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم شماره 10 خیابان کلورفیلد

نقد فیلم شماره 10 خیابان کلورفیلد

وحشت در مزرعه‌ی پدری؛ نقد فیلم «شماره ۱۰ خیابان کلورفیلد»

جی. جی. آبرامز را می‌توان یکی از بزرگان ژانر علمی-تخیلیِ این روزها قلمداد کرد، او ادامه دهنده راهی است که اسطوره‌هایی همچون استیون اسپیلبرگ و جورج لوکاس آن را آغاز کردند. اما او قبل از اینکه فیلم…