Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم 10 Cloverfield Lane

نقد فیلم 10 Cloverfield Lane

وحشت در مزرعه‌ی پدری؛ نقد فیلم «شماره ۱۰ خیابان کلورفیلد»

جی. جی. آبرامز را می‌توان یکی از بزرگان ژانر علمی-تخیلیِ این روزها قلمداد کرد، او ادامه دهنده راهی است که اسطوره‌هایی همچون استیون اسپیلبرگ و جورج لوکاس آن را آغاز کردند. اما او قبل از اینکه فیلم…