Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم Blade Runner 2049

نقد فیلم Blade Runner 2049

نقد و بررسی فیلم Blade Runner: 2049 – اندرویدهای جهان متحد شوید

از خرابه‌های غرق در آهن پاره تا کارخانه‌ای که کودکان در آن کار می‌کنند و شهر متروک غرق در رادیو‌اکتیو و فضای نوآر خیس و غرق در نور نئونِ بلیدرانری، «دنیس ویلنوو» به طوری هوشمندانه در تصویربرداری از…