Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم The Lighthouse

نقد فیلم The Lighthouse

نقد و بررسی فیلم The Lighthouse – عقده‌گشایی تکنیکی برای نابود کردن روایت

اگرچه فیلم The Lighthouse ویژگی‌های خوب زیادی دارد، در نهایت آن‌چه که باید باشد نیست. این فیلم در یک فضای آشفته و ضد انسانی آغاز می‌شود، در تمام مدت تلاش می‌کند تا شخصیت‌هایی که در این فضا ساخته و…