Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نقد فیلم Uncut Gems

نقد فیلم Uncut Gems

نقد و بررسی فیلم Uncut Gems – هیاهوی بسیار برای هیچ

اگرچه فیلم Uncut Gems (الماس‌های نخراشیده؟) یک فیلم سینمایی خوش‌ساخت و بسیار جذاب است، با عدم استفاده از پتانسیل موضوع برای رسیدن به مفهومی انسانی و درخور، نشان می‌دهد که در هدف‌گذاری بلندپروازی بلد…