Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
پرویز شیخ طادی

پرویز شیخ طادی

جشنواره فیلم فجر: نقد فیلم امپراطور جهنم – شکارچی جمعه

با وجود این‌که فیلم امپراطور جهنم موضوع به روز و ملتهبی را دنبال می‌کند و در تلاش است تا به روح اصلی جریان مخوف و استکباری تکفیری‌ها بپردازد، در این زمینه چندان موفق ظاهر نمی‌شود. پرویز شیخ طادی افول…