Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
پنه‌لوپه کروز

پنه‌لوپه کروز

آپدیت هفتگی سینمای ایران: انتشار «همه می‌دانند» اصغر فرهادی و ماجرای زیرنویس فارسی!

این هفته با چند روز تاخیر مهم‌ترین اخبار هفته‌ی گذشته‌ی سینمای ایران را در یک مطلب منتشر می‌کنیم تا به هر حال و با وجود گذشت چند روز از خبرهای داغ این هفته، از قافله عقب نمانیم. در هفته‌ای که پشت سر…