Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
پوکی مان

پوکی مان

به‌روزرسانی جدید «پوکِمون گو» و تلاش این بازی برای جذب دوباره مخاطبین

تبِ فراگیرِ بازی پوکمون گو کم‌تر از آن‌چه انتظار می‌رفت ادامه داد و این بازی، که در زندگی روزمره‌ی عده‌ی زیادی وارد شده بود، بعد از یک ماه و چند روز، از سر زبان‌ها افتاد و جذابیت خود را از دست داد.…