Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
پژمان جمشیدی

پژمان جمشیدی

نقد و بررسی فیلم ایده اصلی – آماج ایده‌های تکرار شده

سال‌های سال یکی از مهم‌ترین ایرادهای سینمای ایران، کمبود فیلم‌های داستانی سرگرم‌کننده و عمیق شدن فعالیت کارگردان‌ها در ساخت فیلم‌هایی بود که عمدتا برچسب اجتماعی آن‌ها پررنگ‌تر از قصه و روایت و مهم‌تر…