Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
چپتر 2 فورتنایت

چپتر 2 فورتنایت

همه چیزهایی که تا کنون درباره فصل ۷ چپتر ۲ فورتنایت می‌دانیم

فصل 7 چپتر 2 فورتنایت آمده و دوست داران این بازی لازم است که تغییرات مهم این سیزن فورتنایت بتل رویال را بدانند. شما هم اگر به دنبال شناخت دقیق و کافی از این فصل هستید این مطلب را دنبال کنید. این مطلب…