Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
ژانر ترسناک

ژانر ترسناک

فیلمبرداری فیلم جدید نیکولاس ویندینگ رفن آغاز شد؛ خلاصه‌ی فیلم

من عاشق نیکولاس ویندینگ رفن(هل‌دهنده، رانندگی و تنها خدا می‌بخشد) و مقدار نئونی هستم که در فیلم‌های اخیرش به کار می‌برد. نمی‌توانم برای دیدن جعبه‌ی رنگِ ترسناک زنانه‌اش یعنی "شیطان نئونی" صبر کنم.…