Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
کاتالیست

کاتالیست

به کجا چنین شتابان؛ نقد بازی «لبه‌ی آینه: کاتالیست»

در دو نسل اخیر بازی‌های رایانه‌ای توجه زیاد از حد بازی‌سا‌زها به ساخت بازی‌های دارای کشت و کشتار،  گیمر‌ها را بد عادت کرد. به طوری‌ که اگر یک بازی‌ فاقد خشونت و اسلحه بود به سختی به مذاق این جماعت خوش…