Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
کارزار

کارزار

حمایت از صنعت بازی در کارزاری علیه مانع افزایی بنیاد ملی بازی‌ها در ایران

در پی افزایش نگرانی‌های بازی‌سازان و فعالان صنعت بازی نسبت به عدم حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از بازی‌سازان و نیز مانع تراشی‌های این نهاد برای انتشار بازی‌های ایرانی، یک کارزار اینترنتی با هدف…