Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
کالاف دیوتی اینفینیت وارفر

کالاف دیوتی اینفینیت وارفر

پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژانویه در ایالات متحده

گروه تحقیقاتی NPD، گزارش فروش ماهیانه خود را که مربوط به کشور ایالات متحده است برای ماه ژانویه منتشر کرده‌اند. از جمله فروش ماهیانه بازی‌های ویدیویی که نکات قابل توجهی دارد. کالاف دیوتی اینفینیت…