Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
کرانچ

کرانچ

سازندگان ولفنشتاین برای بهبود شرایط کاری خود مبارزه می‌کنند

واژه‌ی «کرانچ» (Crunch) (به اصطلاح له کردن) به معنای «کار کردن برای ساعات طولانی برای رساندن پروژه به جای دلخواه و از پیش تعیین شده» اصطلاحی است که این روزها در صنعت بازی زیاد شنیده می‌شود. بعد از…