Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
10 انیمه کاراگاهی

10 انیمه کاراگاهی

۱۰ انیمه کاراگاهی که عاشقان شرلوک هلمز باید حتما تماشا کنند

شرلوک به وسیله توانایی‌اش در حل کردن رمز و رازها تحسین شده‌است. او در جبهه آدم خوب‌ها می‌جنگد اما به دلیل شخصیت رُک و اینکه نمی‌تواند یک اتاق را بدون بررسی موشکافانه ترک کند، برخی او را طرد می‌کنند.…