Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
10 زامبی برتر

10 زامبی برتر

از مرگ برگشته؛ با ۱۰ زامبی برتر تاریخ بازی‌های ویدئویی آشنا شوید

خیلی از این زامبی‌ها ویژگی‌ها و مشخصات گوناگونی دارند. بعضی موجودات عظیم الجثه‌ی غیرقابل توقف هستند، برخی جیغ و داد می‌کنند و همنوعانشان را به محل حضورشان جذب می‌کنند، بعضی هم به طرق مختلف گازهای سمی…