Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
10 فیلم درباره بازار سهام

10 فیلم درباره بازار سهام

۱۰ فیلم درباره بورس که فعالین بازار سرمایه حتما باید تماشا کنند

تماشای فیلم نه تنها راهی برای سرگرم‌شدن و لذت بردن از داستان‌های مختلف است که می‌تواند رویکردی جذاب برای آموختن هم در نظر گرفته شود. فیلم‌های بسیاری در طول سال‌ها با موضوع بورس و بازار سرمایه ساخته…