Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
10 فیلم درباره بورس

10 فیلم درباره بورس

۱۰ فیلم درباره بورس که فعالین بازار سرمایه حتما باید تماشا کنند

تماشای فیلم نه تنها راهی برای سرگرم‌شدن و لذت بردن از داستان‌های مختلف است که می‌تواند رویکردی جذاب برای آموختن هم در نظر گرفته شود. فیلم‌های بسیاری در طول سال‌ها با موضوع بورس و بازار سرمایه ساخته…