Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
13 دلیل برای اینکه

13 دلیل برای اینکه

نقد و بررسی فصل دوم سریال ۱۳ دلیل برای اینکه (۱۳ Reasons Why) – افتضاح روایی با هدفی شایسته

نقد و بررسی فصل دوم سریال 13 دلیل برای اینکه را با نقل کوتاهی از بررسی اختصاصی گیم‌نیوز از فصل اول این سریال آغاز می‌کنیم. در مورد این سریال بیشتر از این‌ها می‌توان صحبت کرد. نه الزاما به خاطر خوب یا…