Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
2018 Movies

2018 Movies

بازیگران سریال The Walking Dead در کدام فیلم‌های ۲۰۱۸ حضور خواهند داشت؟

بازیگران سریال The Walking Dead در حال گسترش حیطه‌ی فعالیت خود هستند و در سال 2018، در مجموع 14 فیلم مختلف را از آن‌ها شاهد خواهیم بود. چند تن از بازیگران این سریال که هنوز هم در میان بازیگران فعلی…