Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
For Honor با فرقه اساسین

For Honor با فرقه اساسین

رویداد تلفیقی For Honor با فرقه اساسین آنیموس را به این بازی می‌آورد

کراس‌اور دنیای For Honor با فرقه اساسین قرار است بسیاری از آیتم‌های و کاراکتر‌های دنیای قاتلین را به بازی بیاورد. با گیم‌نیوز همراه باشید. رویداد تلفیقی (کراس‌اور) For Honor با فرقه اساسین در…