Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
NBA Live 18

NBA Live 18

زنان بسکتبالیست برای اولین بار در NBA LIVE 18 حضور دارند

ان‌بی‌ای زنان دارای برخی از حرفه‌ای‌ترین ورزشکار‌های روی زمین است و ما تلاش کرده‌ایم این بازیکنان را به درستی وارد بازی خود کنیم. این تنها بخشی از برنامه‌های ما است و به دنبال همکاری‌های بیشتری در این…