Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Burnout Paradise Remastered

Burnout Paradise Remastered

تماشا کنید: Burnout Paradise Remastered برای کنسول‌ها عرضه می‌شود

برن آوت پارادایس، در سال 2008 عرضه شد و با ایجاد امکان اوپن-ورلد در این مجموعه‌ی محبوب، همه را به تحسین واداشت. بعد از این الکترونیک آرتز وظیفه‌ی ساخت بازی‌هایی از مجموعه Need For Speed را به استودیوی…