Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Don’t Breath

Don’t Breath

گزارش باکس آفیس؛ هفته‌ی اول ماه سپتامبر (۸/۲۹/۲۰۱۶)

در تابستان ناامیدکننده‌ی امسال، ژانر ترسناک توانست تا انتها زنده بماند. فیلم «احضار روح2» از مرز 100 میلیون دلار فروش عبور کرد، فیلم «چراغ‌های خاموش» در سکوت، با قدرت فروخت و حال، فیلم «نفس نکش» با یک…