Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Doom 2

Doom 2

رکورد تمام کردن Doom 2 روی درجه سختی Ultra-Violence در ۲۳ دقیقه

خبرهای عجیب و غریب مبنی بر تمام کردن بازی‌ها با سرعتی که برق از سر آدم می‌پراند، کم نیستند! از خبر تمام کردن فال اوت 3 در 30 دقیقه گرفته تا تمام کردن بازی‌های فوق سخت مانند دارک سولز در زمان کم. (که…