Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Hermione Granger

Hermione Granger

طرح این طرفدار از هرمیون گرنجر سیاه‌پوست مورد استقبال قرار گرفته است

هرچند این روزها کم‌تر از دنیای هری پاتر و سحر و جادوی آن می‌شنویم، اما خالق این مجموعه، جی کی رولینگ آن‌قدر مهر شخصیت‌های این دنیای موازی را استوار و پایدار در دل ما انداخته که هر بار با اشاره‌ای از…