Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Lona: Realm of Colors

Lona: Realm of Colors

بازی هنرمند ایرانی در کیک‌استارتر به سرمایه‌ مورد نیاز رسید

بی‌شک بازی "Lona: Realm of Colors" یکی از چشم‌نوازترین بازی‌هایی است که می‌توانید در طول عمرتان ببینید. این بازی که حاصل تلاش‌های یک هنرمند ایرانی است، در کیک‌استارتر توانست به مبلغ هدف خود برسد و…