Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
maas effect: andromeda

maas effect: andromeda

مس‌اِفکت: آندرومدا ترکیب چشم‌نوازی از طنز و مبارزات درگیرکننده خواهد بود

اعضای استودیوی بایوویر باز هم مشغول صحبت کردن در مورد مس‌افکت: آندرومدا در توئیتر هستند و نکات جالبی در مورد مراحل ساخت بازی می‌گویند. برخی از این نکات شاید برای کسانی که به صورت لحظه‌به‌لحظه پیگیر…