Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Twitter

Twitter

کاربران توئیتر به مرور آموخته‌های خود از بازی‌های ویدئویی می‌پردازند

اگر با ساز و کار شبکه‌ی اجتماعی توئیتر آشنا باشید می‌دانید که یکی از قابلیت‌های این شبکه، ریتوئیت کردن به همراه نظر خودتان است. نقل قولِ یک توئیت و اضافه کردن موردی از آن، بارها به یکی از سرگرمی‌های…

چگونه بازی‌های MS-DOS را در توئیت‌های خود بازی کنیم؟ [به روزرسانی: متوقف شد]

به روزرسانی: توئیتر با استناد به قوانین مدیریتی خود، این امکان را از کاربران خود سلب کرد. بنا بر گزارش Venture Beat قرار دادن بازی‌ها در توئیت‌ها، بر خلاف قوانین توئیتر است که مشخص می‌کند چه محتوایی…