Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
2019

2019

۲۰ فیلم بحث برانگیز ده سال گذشته تا پایان ۲۰۱۹ کدام‌اند؟

20 فیلم بحث برانگیز ده سال گذشته را می‌توان از سال 2010 و فیلم A Serbian Film آغاز کرد که سوژه اصلی فیلمنامه آن پورنوگرافی کودکان بود که به نظر من هیچکس نباید آن را تجربه کند. در سال 2019 نیز با فیلم…

۱۵ بازی سال ۲۰۱۹ که ممکن است از قلم انداخته باشید

هر ساله تعداد بازی‌های خیلی خوب و قابل تحسین افزایش می‌یابد سال 2019 نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. در حالی که بسیاری از این بازی مورد توجه و تشویق قرار گرفت تعداد بسیاری از قلم افتاده‌اند. به نظر…