Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
20th Century Fox

20th Century Fox

رایان رینولدز: ددپول ۳ فیلمی کاملاً متفاوت خواهد بود

موفقیت عظیم دو فیلم ساخته شده از کاراکتر دوست‌داشتنی ددپول  موجب شده ددپول 3 نیز در راه باشد که ظاهراً بسیار متفاوت از فیلم‌های قبلی است. فروش و بازخورد شگفت‌انگیز اولین فیلم ددپول در سال ۲۰۱۶…