Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
action adventure

action adventure

قبل از انتشار «آسمان هیچ‌کس» تمام اطلاعات سرورها و پیشرفت بازیبازها پاک می‌شود

استودیوی هلوگیمز اطلاعات سرورهای No Man’s Sky را در زمان انتشار رسمی بازی پاک خواهد کرد. این خبر را Harry Denholm برنامه‌نویس استودیوی هلوگیمز در توئیتر خود عنوان کرد. همان‌طور که می‌دانید بعضی از…