Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Almost Christmas

Almost Christmas

گزارش باکس آفیس؛ هفته‌ی اول ماه دسامبر (۱۱/۲۸/۲۰۱۶)

موفقیت باکس آفیسی انیمیشن «موانا» اتفاق عجیبی محسوب نمی‌شود. آشپز بزرگ هالیوود، «دیزنی» می‌داند چگونه غذاهای خوش طعم درست کند. همان فرمول قدیمی، چند آهنگ زیبا، استفاده از «دواین جانسون» و تبلیغات…

گزارش باکس آفیس؛ هفته‌ی چهارم ماه نوامبر (۱۱/۲۱/۲۰۱۶)

فیلم «جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن‌ ها» شاید در عنوان‌اش «هری پاتر» نداشته باشد اما این نسخه‌ی فرعی ساخته‌ی «دیوید یتس» و نوشته‌ی «جی کی رولینگ» از نظر فروش، هری پاتری ظاهر شد و به پادشاهی «دکتر…

گزارش باکس آفیس؛ هفته‌ی سوم ماه نوامبر (۱۱/۱۴/۲۰۱۶)

در هفته‌ای که به واسطه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، مردم استرس فراوانی می‌کشیدند، به نظر می‌رسد که به سینما پناه بردند. «دکتر استرنج» و «ترول‌ها» که هفته‌ی گذشته افتتاحیه قدرتمندی را تجربه کرده بودند، این…