Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Assassins Creed: Chronicles

Assassins Creed: Chronicles

Assassin’s Creed: Chronicles در سه قسمت عرضه خواهد شد، عرضه اولین قسمت در فروردین

همان طور که سال گذشته وعده داده شده بود قرار است قسمت های Assassin’s Creed: Chronicles به زودی عرضه شوند. این عنوان توسط استودیوی Climax با همکاری یوبی سافت مونترال در حال ساخت بوده است. Assassin’s…