Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
blog post

blog post

نقشه های پابجی ریمستر خواهند شد؛ شروع با نقشه Erangel

اعلام کرد، در آپدیت بعدی نقشه‌های پابجی ریمستر خواهند شد. اولین نقشه‌ای که تغییرات اساسی در آن شکل خواهد گرفت، نقشه اصلی بازی یعنی Erangel خواهد بود. با ادامه این خبر همراه گیم‌نیوز باشید. شرکت…