Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Destruction AllStars

Destruction AllStars

بازی Destruction AllStars که قرار بود همزمان با پلی استیشن ۵ عرضه شود با تاخیر مواجه شد

بازی Destruction AllStars با تاخیر مواجه شد. این عنوان که قرار بود ابتدا آبان ماه امسال و همزمان با انتشار پلی استیشن 5 عرضه شود، تا اسفند 1399 به تعویق افتاد. این بازی پس از عرضه به مدت دو ماه…