Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Digital Store

Digital Store

اپیک گیمز فروشگاه دیجیتالی خود را معرفی کرد

سال‌ها است که فروشگاه «استیم» شرکت والو قدرت‌مندترین فروشگاه دیجیتالی بازی‌های پی‌سی است و هر روز به قدرت و سیطره‌ی آن افزوده می‌شود. در کنار این فروشگاه اما نام‌های زیادی را حتما شنیده‌اید. اوریجین،…