Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
episodic point-and-click graphic adventure

episodic point-and-click graphic adventure

ناراحتی کاربران استیم از پورت ضعیف بتمنِ تل‌تیل بر روی PC

از دیروز که بتمن ساخته‌ی استودیوی تِل‌تِیل منتشر شد با سیل بازخوردهای منفی از طرف کاربران استیم مواجه شده است. کاربران استیم، به خاطر پورت بسیار بد بازی بر روی PC به شدت ابراز نارضایتی کرده‌اند.…